Kamionová přeprava

Proč s námi?

Pro zajišťování přeprav disponujeme vlastním vozovým parkem v počtu 8 nákladních vozidel

Všechna naše vozidla jsou vybavena GPS přes která jsou nepřetržitě monitorována

Ve vozidlech sedí tým profesionalních řidičů, kteří jsou u nás prověření dlouholetou praxí

V průběhu 5 let zpět máme nulovou nehodovost.

Z ekologického hlediska splňuje náš vozový park z 90 % normu EURO 6

Pojištění odpovědnosti dopravce máme na vysokou částku 500 000,- EUR

Věnujeme 100 % péči přepravovanému zboží od nakládky po vykládku, zvláště dbáme
na jeho neporušení a také na správné zabezpečení s ohledem na bezpečnost ostatních účastníků
silničního provozu.

Máme dlouholeté zkušenosti v logistických přepravách KANBAN a JIT

Řešíme také Neutralizace

Veškerá naše vozidla mají oprávnění k převozu odpadů a jsou označena tabulkami A